SPEELNIVEAU'S

OP TOERNOOIEN WORD JE MEESTAL INGEDEELD IN GROEPEN VAN DEZELFDE STERKTE

 • minimale kennis van het spel
 • minimale kennis van de regels
 • kan enkele rally's spelen
 • leert om te serveren
 • ontwikkelt een forehand
 • heeft moeite met terugslaan makkelijke ballen
 • mist de bal soms volledig
 • heeft een paar spelletjes gespeeld
 • kent de lijnen, puntentelling en basis regels
 • kan een korte rally spelen met spelers van gelijk niveau.
 • kan slagen (forehand, backhand, volley, lob en service) laten zien, maar heeft duidelijke tekortkomingen in de meeste slagen.
 • is bekend met de positionering in het dubbelspel.

 • kan langere rally's spelen (mits traag tempo).
 • kan eenvoudige volleys en backhands slaan
 • begint met naar de non-volleyzone lijn te gaan om een volley te maken.
 • is zich bewust van het ''korte spel" (balletjes vlak over het net)
 • kennis van de regels is verbeterd.
 • positie op het veld is zwak maar verbeterd
 • consequenter in service en servicereturn (slaat matig harde ballen)
 • verbeterde vaardigheden in alle slagen en plaatsing maar mist controle bij meegeven van richting, diepte of kracht aan de bal
 • probeert lobs en dinks (korte bal over het net) met klein beetje succes en weet niet precies wanneer en waarom deze slagen te gebruiken
 • verbeterde slag en heeft controle over richting bij middelmatige en (soms) snellere ballen.
 • betere controle bij geven van richting, diepte en kracht aan de bal
 • moet variëteit in slagen ontwikkelen
 • toont soms agressief netspel
 • begint te anticiperen op de slagen van de tegenstander.
 • leert het belang van de strategie en teamwork in het dubbelspel.

 • consequent en betrouwbare slagen, met controle richting van zowel forehand als backhand
 • betrouwbare services, lobs, aanvallende slagen en volleys
 • kan met enig succes effectballen slaan
 • kan nu en dan fouten afdwingen met zijn service
 • verliest soms rally's door ongeduld
 • gebruikt dink shots en drop shots om het tempo van het spel te wijzigen.
 • geeft blijk van 'de 3e slag strategieën': drop shot, lob of harde diepe slag als derde slag
 • agressief netspel en teamwork in het dubbelspel is vanzelfsprekend.
 • begrijpt de regels volledig en speelt conform
 • begint het gebruik van hard slaan en het spinnen te beheersen,
 • kan alle slagen met succes uitvoeren
 • heeft controle over de diepte van zijn slag en kan omgaan met de snelheid
 • begint de dink en dropshots te beheer-sen en kent hun belang voor het spel
 • begint een bewuste keuze voor de 3e slag te maken
 • heeft goed voetenwerk en gaat naar de non-volley zone zodra het nodig is
 • begrijpt de strategieën en kan zijn speelstijl aanpassen op basis van de sterke en zwakke punten en positie van de tegenstander
 • serveert met kracht en nauwkeurigheid en kan de snelheid en het effect van de service variëren
 • begrijpt het belang van 'de bal in het spel houden' en het effect van fouten maken
 • kiest de juiste soort slag
 • anticipeert op de slagen van de tegenstander door op de juiste plaats te gaan staan
 • beheerst alle vaardigheden en alle soorten slagen en kan deze gebruiken als wapen
 • anticipeert excellent op slagen, plaatst zijn slagen extreem nauwkeurig en slaagt regelmatig 'winners'
 • dwingt de tegenstander tot het maken van een fout door zelf de bal in het spel te houden
 • beheerst de dink en drop shots
 • beheerst de 3e slag keuze en strategieën
 • maakt gebruik van zachte slagen, dinks en lobs om aanvallend te spelen
 • beheerst de pickleballstrategieën en kan deze strategieën en stijlen van spelen variëren in de wedstrijden.
 • blijft overeind in stressvolle situaties en wedstrijden tijdens toernooien
 • is atletisch, snel en behendig