MISSIE EN VISIE

VAN PICKLEBALL - ANTWERPEN

Wat is nu de bedoeling van onze PICKLEBALL-FAMILIE? We hopen een (h)echte vriendenclub te kunnen oprichten waar iedereen aan zijn trekken komt: jong of oud, dik of dun, noem maar op... waar je zelf niet veel voor moet investeren: in den beginne wordt al het materiaal ter beschikking gesteld; mettertijd wordt er van je verwacht dat je zelf je materiaal aanschaft!

Pickleball Antwerpen/Borsbeek/Edegem/Hoboken/Kontich/Lier/Wommelgem/Zwijndrecht wil mensen dichter bij elkaar brengen en daardoor de samenhorigheid in de maatschappij vergroten. Solidariteit en verdraagzaamheid staan centraal binnen onze sportclub.

Pickleball is fun!

Onze geliefde sport moet voor iedereen toegankelijk zijn, daarom houden we onze prijzen bewust laag: zowel het abonnement als de effectieve losse speeluren (inclusief gebruik hal en materialen) en proberen we niet-sporters zoveel mogelijk naar ons toe te trekken om toch in beweging te blijven, of te komen.

Ook mindervaliden (G-sporters) zijn bij ons welkom om lekker te picklelen met vrienden.

Al onze Pickleballclubs in de Provincie Antwerpen willen een belangrijke rol spelen in het verbinden van mensen en het verschil maken voor specifieke doelgroepen die drempels ondervinden om sociale contacten te leggen en te onderhouden.

We willen in de eerste plaats zoveel mogelijk niet-sporters, G-sporters, sportievelingen en alleenstaanden aan het pickleballen krijgen met veel aandacht voor de link tussen sport, bewegen en nieuwe mensen ontmoeten.

Momenteel spelen we  slechts op 2 dagen en in twee sporthallen, maar we zijn volop aan het zoeken naar meer sporthallen en uren, zelfs buitenlocaties waar we eventueel terecht zouden kunnen in de toekomst, zodat we elke dag van de week deze nieuwe rage in de sport kunnen aanbieden aan geïnteresseerden.

Het is de bedoeling om van elke club een zelfstandige club te maken met een eigen bestuur en eigen locatie en mettertijd een soort van interclub te kunnen aanbieden in de provincie Antwerpen en later in heel het Vlaamse gedeelte van het land.

Antenne's in de provincie moeten ervoor zorgen dat zij de aanspreek-punten worden van andere geïnteresseerden/clubs om eigen clubs op te richten en zo heel de provincie in eerste instantie te bedekken met PICKLEBALLCLUBS, zodat we onze sport bekendmaken bij het grote publiek.

Om te weten te komen waar dit zal eindigen, ben je best dat je eens met onze voorzitter gaat samenzitten...

Weet jij misschien een locatie of een plein waarvan je denkt: dit zou wel eens goed zijn om te pickelen, laat het ons dan weten.

We zijn er je dankbaar voor!