HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Om ervoor te zorgen dat onze pickleballclub een plezierige en veilige omgeving blijft voor alle spelers, hebben we dit huishoudelijk reglement opgesteld.

We vragen U vriendelijk om deze regels te respecteren en na te leven. Bij niet naleven van deze regels, kan het bestuur U schrappen van onze ledenlijsten.

- - - - -

1. Aanmelden om te spelen: is mogelijk op 3 verschillende manieren:

a) via de website (Pickleball-Antwerpen.be)

b) telefonisch

c) via de app: kom alleen - kom met 2 - kom met 3

Kom je met meer dan 3 personen, schrijf je dan nog eens in

2. WHATSAPP: Het gebruik van onze app is voor leden van Pickleball-Antwerpen.

a) Aankondigingen gebeuren uitsluitend door het bestuur of worden getipt bij het bestuur dat vervolgens bekijkt of het op de website/APP geplaatst wordt.

b) Het is de bedoeling om te reageren op de polls wanneer je wenst in te schrijven.

c) Wanneer je iets anders op de app wenst mee te delen, stuur je je vraag eerst naar het bestuur, dat vervolgens beslist of het op de gekende kanalen kan/zal geplaatst worden.

3. Club: Speel je bij onze club, dan dien je je te houden aan dit huishoudelijk reglement.

Heb respect voor je medespelers, voor de bestuursleden en voor de club!

Het belang van onze club komt steeds op de eerste plaats, vóór de leden.

Heb je problemen met iemand binnen de club, richt je dan tot één van de bestuursleden wanneer je het probleem onderling niet kan oplossen.

Het staat iedereen vrij zelf een club op te richten. We willen je zelfs daarbij helpen in de mate van het mogelijke.

4. Contributie: We laten je driemaal toe op onze club om gratis te spelen. Nadien vragen we je lid te worden. Momenteel bedraagt de contributie €50, verzekering inbegrepen.

Naast het lidgeld vragen we je een tussenkomst in de zaalhuur en reclame die we maken: €5 per speeldag, die wordt ook aan beginners gevraagd!

Zodra we voldoende leden hebben, laten we die vijf euro vallen en wordt het lidgeld opgetrokken. Je mag dan zoveel komen spelen als je wil, en op alle locaties waar we spelen.

Je blijft steeds verantwoordelijk voor de personen die je meebrengt.

5. Leden: Leden dienen zich te houden aan dit huishoudelijk reglement.

Wens je buiten onze club om zelfstandig te spelen bij een andere club, kunnen we je niet tegenhouden. Het enige wat we je dan vragen is om onze club in een goed daglicht te plaatsen bij die andere club.

We vinden het niet meer als normaal dat je als lid ook eens wil proeven op een andere club, maar als nog andere leden ronselt, meld je dit wel aan het bestuur; zo niet kunnen er sancties volgen.

Leden blijven steeds verantwoordelijk voor vrienden die ze meebrengen!

6. Locaties: We spelen op verschillende locaties, waar elk lid kan/mag spelen. Normaal spelen we op maandagavond te Antwerpen-Kiel en op vrijdagavond in de turnzaal van het Sint-Ritacollege te Kontich; steeds van 19:00 - 21:00.  Controleer steeds de website om te kijken of we daadwerkelijk spelen op de gevraagde datum.

7. Materiaal: Er kan gespeeld worden met materiaal dat we aanbieden.

Het gebruik van materiaal is tijdens de speeldagen gratis. Je kan tijdens de speeldagen diverse soorten paddles uitproberen: Adidas, DropShot, Gamma en vele anderen.

Buiten de speeldagen kan je steeds netsets huren op de club; ook paddles zijn te huur. Ballen zijn steeds te kopen en worden NOOIT verhuurd.

Via de club kan je goedkoop paddles aanschaffen van volgende A-merken: Adidas, DropShot, Gamma.

Wens je ander materiaal aan te kopen, kan dit ook!

8. Spelen: bij binnenkomst bied je spontaan je stempelkaart aan of betaal je direct de tussenkomst voor de zaal (€ 5,00) aan iemand van het bestuur (Nadine - Hugo).

Het lidgeld bedraagt € 50. Hierin zit ook je verzekering voor een gans jaar. Pas na de derde maal dat je komt spelen zullen we je vragen lid te worden, en dien je het lidgeld te betalen. Sowieso betaal je ook nog de tussenkomst voor de zaalhuur: € 5,00 per avond of via klantenkaart (€50 voor 11 keer, dus 1 x gratis).

Zodra we over voldoende leden beschikken, valt deze tussenkomst weg en betaal je nog enkel je lidgeld!

9. Tornooien: Meespelen op een tornooi in binnen- of buitenland kan je individueel of als team, onder Pickleball-Antwerpen.

Wil je meegaan als team, dan schrijf je je in via de website of app! We proberen dan ook in groep naar ginds te rijden; betreft het een meerdaags tornooi, dan overnachten we liefst in hetzelfde hotel of B&B, alleszins graag in dezelfde buurt of niet te ver uit elkaar.

Speel je mee op een tornooi als teamspeler van Pickleball-Antwerpen, draag je het t-shirt van Pickleball-Antwerpen.

Pickleball-Antwerpen voorziet regelmatig over-en-weers(ontmoetingen) met andere clubs in Vlaanderen of daarbuiten; dit wordt op de site gepubliceerd en je kan je dan inschrijven als lid van het team.

 Vervolgens gaan we dan als TEAM op verplaatsing, inclusief tenue.