SPELREGELS

hou je aan de regels

ALGEMEEN

Pickleball wordt gespeeld:

 • met een wifflebal (geperforeerd hard plastic) en een paddle (racket)

 • met een bal met 26 gaatjes (binnen) of eentje met 40 gaatjes (buiten)

 • op een dubbelspel-badmintonveld (6,10 m breed en 13,40 m lang)

 • met een laag net (86 cm in het midden, 91 cm aan de zijkanten) als scheiding tussen de speelhelften

 • om 2 of 3 gewonnen games (11 punten game bij dubbelspel, 9 punten game bij enkelspel, met minimum 2 punten verschil)

BEKNOPTE SPELREGELS

Hopelijk heb je alvast even veel zin als wij om te pickleballen.

Op deze pagina zoomen we graag dieper in op de specifieke spelregels van pickleball.

​Om alle spelregels behapbaar te houden hebben we alles in rubrieken opgedeeld. Om je bijkomend te ondersteunen voegden we onder de rubrieken een video toe om de spelregels uit te leggen.

Dit zijn de basisspelregels die heel specifiek zijn aan pickleballen:

 • Altijd onderhands serveren

 • Bal moet na opslag tikken op speelhelft van tegenstander

 • Return moet tikken op speelhelft serverende ploeg

 • Verplichting valt weg na 3 de balwisseling

 • Vanuit non volleyzone (= kitchen) mag je alleen slaan als balletje in die zone gebotst heeft

 • Je kan enkel punten scoren als je als team de opslag hebt

 • Je wint een game als je eerst 11 punten hebt met minimum 2 punten verschil

1. HET SPEL

 • alleen de partij die serveert kan punten halen

 • zowel de service als de servicereturn moet eerst stuiteren vooraleer men terugslaat

 • daarna mag de bal (maximaal) 1 x stuiteren of meteen gespeeld worden (volley/smash)

 • slechts één speler van een team mag de bal raken

2. DE SERVICE

 • winnaar van de toss kiest voor ontvangen/serveren of voor kant

 • service is onderhands, eventueel met stuit vooraf, waarbij de paddle de bal raakt onder je middel

 • bij de service sta je tussen middenlijn en (verlengde van) zijlijn met twee voeten achter de achterlijn op het moment dat je de bal raakt

 • de bal moet in schuin tegenover liggende servicevak komen en mag de lijn van de kitchen/non-volleyzone niet raken (andere lijnen wel)

 • bij service mag de netrand geraakt worden vooraleer de bal in het tegenoverliggende servicevak komt

 • 1 ste service is altijd van rechts

 • bij score vervolgens vanaf links serveren etc.

 • bij verlies punt gaat tegenpartij vanaf rechts serveren door speler die daar staat

 • bij score serveert dezelfde speler van links etc.

 • bij verlies punt serveert medespeler vanaf kant waar hij op dat moment staat

 • bij verlies 2 de speler gaat service naar andere team, deze beginnen altijd rechts, door de speler die op dat moment rechts stond

 • dus beide spelers van een team serveren, behalve aan het begin van de wedstrijd, dan serveert van het startende team maar 1 speler

 • de ontvangende partij mag niet van kant wisselen om te serveren, behalve als dat door het verder serveren na het behalen van een punt gebeurt

3. DE KITCHEN / NON-VOLLEY ZONE

 • je mag niet volleren (de bal spelen zonder dat hij gestuit heeft) vanuit de "kitchen" (= de non-volleyzone bij het net), zelfs als je de lijn met je voet raakt of na het volleren in de kitchen komt : punt kwijt !

 • uitz: je mag wel terechtkomen in de kitchen nadat de bal "dood" is (de rally is dus voorbij)

 • je mag alleen een bal die in de kitchen stuit vanuit de kitchen retourneren

 • je mag altijd in de kitchen zijn, als je maar geen bal volleert

 • pas als je voeten (weer) buiten de kitchen zijn, mag je volleren

 • als je het net raakt met iets van jezelf inclusief paddle, sieraden, haar, kunstgebit etc. gaat het punt naar de tegenpartij

 • als je over het net bent met iets van jezelf of paddle verlies je het punt

4. DE PUNTENTELLING

 • je kunt alleen een punt scoren als je eigen team serveert

 • je noemt eerst je eigen aantal punten, dan de punten van de tegenstander en dan of je de 1 ste of de 2 de serveerder van je team bent (bijv : 0 - 2 - 1 of 3 - 5 - 2)

 • bij de allereerste servicebeurt van de game zeg je 0 - 0 - start (waarmee duidelijk is dat er maar 1 speler mag serveren)

 • de game eindigt bij 11 als er 2 punten verschil zijn, anders net zolang doorspelen tot dat het geval is

 • een wedstrijd bestaat uit 2 of 3 gewonnen games, na elke game wissel je van speelhelft

 • bij een beslissende game wordt er van kant gewisseld zodra een team 6 punten heeft

5. EN VERDER

 • als een bal jou raakt gaat het punt naar de tegenpartij, uitzondering is een bal die je hand raakt waar je de paddle mee vasthoudt , dan gaat het spel door

 • je mag de bal ook buiten het net om retourneren, zelfs onder nethoogte

 • een bal die de muur, het plafond, de netpaal etc. raakt, is fout

 • elk team mag per game twee time-outs van 30 sec elk houden

 • bij een blessure kun je een injury-time-out vragen van maximaal 15 minuten

 • tussen 2 games is maximaal 2 minuten rust

 • plakballen of zonder intentie de bal dubbel te raken in één beweging, zijn toegestaan

 • je mag je paddle tijdens het spel in je andere hand nemen

 • je beslist over in en uit op jou speelhelft

 • bij twijfel beslis je in het voordeel van de tegenpartij

 • ballen die je niet zeker als "uit" hebt gezien worden als "in" beschouwd (dus geen let)

 • als bij een dubbelspel de één de bal "in" ziet en de ander "uit" dan wordt het "in"

 • publiek mag zich niet met het spel of de regels bemoeien

Speel je single?

 • service begint rechts en bij behalen van punt, vervolgens links etc...

 • na verlies punt serveert de andere partij, vanaf rechts als de som van de punten even is, vanaf links als de som van beide punten oneven is