Lid worden

Niettegenstaande we onze geliefde sport laagdrempelig willen houden en toegankelijk voor iedereen, moeten we helaas toch lidgeld vragen om onze club draaiende te houden. Hierin zit het lidgeld en verzekering inbegrepen voor een gans jaar.

  • € 50,00 per jaar

Bovendien vragen we per avond een kleine bijdrage per persoon voor de huur van de zaal of buitenlocatie. Je speelt dan met eigen materiaal of het materiaal dat de club ter beschikking stelt; hiervoor vragen we

  • € 5,00 per avond


Het is pas na de derde keer dat we je vragen om het lidgeld te voldoen; betaal je enkel de kleine bijdrage voor de zaal, dan ben je NIET VERZEKERD!