INFO

Hier vind je nuttige info in verband met onze club

Reserveren

Reserveren doe je online via onze website ofwel via de whatsappgroep, waartoe je kan toetreden nadat je de enquête hebt ingevuld.

GDPR

Richtlijnen betreffende de privacywetgeving. Regels waaraan we ons trachten te houden. Heeft U met bepaalde zaken problemen, kan U zich ten allen tijde tot iemand wenden van het bestuursorgaan.


A P I

Onze aanspreekpersoon wanneer U problemen ondervindt met algemene integriteit.

Ook kan U hier terecht mocht U problemen hebben met de privacy regels welke we hanteren binnen onze club.


Historiek

Hier vind je de geschiedenis van onze club. Vanaf het ontstaan tot waar we nu staan.

Pickelaar

Wie wordt genomineerd om de jaarlijkse prijs in ontvangst te nemen en eeuwig in de annalen te worden opgenomen van onze club?

Bestuursorgaan

Het voltallige bestuur hoe het vandaag de dag is samengesteld.


Trainers

Ben jij één van die vele trainers die we zoeken om onze grote PICKLEBALL-FAMILIE op een hoger niveau te tillen?

Tornooien

Wanneer ons spelpeil op een bepaald niveau is, willen we graag deelnemen aan binnen- en buitenlandse tornooien.

Teamdag

Zoek je als bedrijf een manier om je werknemers extra te motiveren?


Om te kunnen meespelen verzoeken we je om op voorhand te reserveren, zodat we voor iedereen plaats hebben en voldoende speelmateriaal kunnen voorzien. Reserveren doe je online via onze website, wanneer je de enquête hebt ingevuld en lid bent geworden ofwel door je aan te melden via de whatsapp-groep.


We trachten ons aan de privacyregels te houden welke ons opgelegd worden door de Belgische Wetgeving. Heeft U desondanks toch problemen met bepaalde zaken, aarzel dan niet om ons aan te spreken. We bekijken dan samen of we het probleem kunnen oplossen. Veel foto's op de site plaatsen doet onze website leven en straalt uit op de publiciteit voor onze geliefde sport PICKLEBALL; we danken U dan ook voor uw begrip.


Wanneer je problemen ondervindt inzake integriteit, kan je steeds terecht bij mevrouw Dermul Nadine op het nummer +32 474 35 66 91. Zij heeft hiervoor gedegen opleiding gekregen en zal alles discreet trachten op te lossen, steeds met uw goedkeuring en in gezamenlijk overleg.


De historiek van onze club vind je onder de knop "OVER ONS".


Elk seizoen zullen we iemand in de bloemetjes zetten tijdens een feestje dat we gaan houden. Hij of zij heeft iets speciaals gedaan voor onze club in het bijzonder, of voor het pickleball in het algemeen, voor het promoten van onze geliefde sport, voor het aanbrengen van nieuwe leden, of voor...

Voorstellen kunnen steeds kenbaar gemaakt worden bij het bestuur.


Hugo Cassimon en Nadine Dermul vormen momenteel het bestuur. Mocht je je geroepen voelen een bestuursfunctie op te nemen, aarzel dan niet om ons te contacteren. In afwachting dat het hele zaakje gaat draaien zal er mettertijd een democratisch bestuur worden verkozen. Statuten zullen worden geschreven en met der tijd zal er een deel worden opgesplitst in een recreatieve enerzijds en een competitief deel anderzijds. Het is de bedoeling dat het competitieve deel onder de koepel van KSAH vzw zal uitkomen. (Kon. Sportverbond Antwerpens Handel).


Kan je goed met warme mensen om en kan je makkelijk en inspirerend "iets" overbrengen? Dan ben jij misschien wel één van die vele trainers die we zoeken om onze grote PICKLEBALL-FAMILIE op een hoger niveau te tillen? Interesse? Klik dan HIER en vul je aanvraag in.


Regelmatig zullen we deelnemen in groep aan binnen- en buitenlandse tornooien en spelen we in onze mooie clubtenues om reclame te maken voor onze gemeenschap en zo leden bij te krijgen. Wanneer ons niveau op een bepaald niveau is, zullen we er klaar voor zijn.


Ben je als bedrijf op zoek naar een manier om aan teambuilding te werken en alzo je werknemers beter te motiveren onder het motto: een gezonde geest in een gezond lichaam? Het is bewezen dat een gezond iemand en wanneer je je goed in je vel voelt, beter presteert.

Wij stellen U dan ook graag een teamdag voor met als thema picklebal. Werknemers krijgen het eerste uur een initiatie van de sport door ervaren trainers en vervolgens spelen ze in competitievorm met als doel de hoofdprijs te winnen. Duur van de teamdag is 4 à 5 uur, afhankelijk van het aantal deelnemers.