2° DEMO DAG 

05-09-2022

5 september hadden we onze 2° Demodag, met veel enthousiaste sporters: zowel mannen als vrouwen. Enkele onder hen kenden het spelletje reeds, anderen kregen veel aandacht van Kassanda Bourgeois en Mireille Sornasse, die hen de spelregels toelichtten en de basisregels.