INITIATIES

31-05-2024

Niettegenstaande we niet in onze sporthal terecht konden voor onze wekelijkse clubavonden, hebben we zeker niet stilgezeten en proberen we zoveel mogelijk pickleball te promoten op allerlei manieren.

Zo waren we present op de schoolsportdagen van de stad Lier, waar we een ganse week de leerlingen van het vijfde en zesde studiejaar van alle scholen van de stad Lier hebben laten kennis maken met de nieuwe sport pickleball.

Sportdag te Kontich voor scholieren.

Twee halve dagen initiatie aan G-sporters: 1 maal in het Stuivenberg en 1 maal in Buurtsporthal Kiel.

Twee initiatienamiddagen voor senioren, o.a. te Aartselaar

En tenslotte een volledige sportdag op het Kiel aan een goede 200 leerlingen van het buitengewoon onderwijs.