MACCABI

05-10-2023

Alle begin is moeilijk. Zo ook onze eerste speeldag in de nieuwe locatie te Hoboken, een deelgemeente van Antwerpen. Gelegen aan de Maccabilaan kan je ons elke donderdagavond vinden van 19:00-21:00. Vandaag waren we maar met 5 spelers. Een paar vaste leden konden niet komen wegens werkverplich-tingen, anderen verkozen om naar het Europees voetbal te kijken op televisie enz. enz. 

Binnenkort geven we hier initiatielessen voor beginners.

Daar we met niet al te veel volk waren deze eerste keer, besloten we om er een training van te maken. Balgevoel wat aanscherpen en de duo's Danny-Mario, Marleen-Yves, Danny-Yves en Mario-Yves konden zo nog wat meer op elkaar ingespeeld raken.